כתבה בעיתון ידיעות הקיבוץ

אצטרובלים, גזעים, כפות תמרים, כל החומרים המופלאים שמוצאים בשדות  

Upload Image...